9-А, 9-Б класи

Вітаю вас, наші любі учні!


ДОДАТКОВІ ТЕСТИ З РОС. МОВИ

https://docs.google.com/forms/d/1FPhYJsGj0hBIXTeHhO5-1ZguKN_ckg_-UyRdtRPT8XA/edit


https://docs.google.com/forms/d/1f7Ct9vdwaSrU2c8gCG_sBSGwNBsWdmx-1zjaO1bEUuE/edit


Уроки зарубіжної літератури для учнів 9-А класу 

(21 та 22 березня)

Теми уроків: Зміни в драматургії кінця ХІХ-початку ХХ століть. "Нова драма", ібсенізм.

Генрік Ібсен (1828-1906). Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. "Ляльковий дім" як соціально-психологічна драма.

Завдання до уроків:

1) запишіть в робочий зошит дати і теми уроків;

2) опрацюйте матеріал підручника (стор. 233-240);

3) випишіть в робочий зошит літературознавчі терміни "аналітична п'єса", соціально-психологічна драма", "зовнішня дія", внутрішня дія", "підтекст";

4) дайте письмову відповідь на запитання №3 (стор. 236).

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

Бережіть себе!!!!!!!

До зустрічі !!!!!!


Уроки російської мови (24 березня)

для учнів 9-А класу, 

9-Б класу 


Теми уроків: Бессоюзные сложные предложения. Смысловые отношения между частями БСП.

Завдання до уроків:

1) запишіть дати і теми уроків;

2) опрацюйте матеріал параграфу №32 (стр. 172-173);

3) розгляньте розділові знаки у вправі №187;

4) перекладіть текст із впр. №188

запишіть переклад, використовуючи складні безсполучникові речення (БСП).

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.


Бережіть себе !!!!!

До зустрічі наступного тижня !!!!!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Уроки зарубіжної літератури для учнів 9-А класу 

(28 та 29 березня)

Теми уроків: Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси. Образна система. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу.

Суперечливий образ Нори – головної героїні п’єси. Неоднозначність її вчинків.

Завдання до уроків:

1) запишіть в робочий зошит дати і теми уроків;

2) опрацюйте матеріал підручника (стор. 250-252);

3) прочитайте текст п'єси "Ляльковий дім" (за вашим вибором):

* на 5-6 балів уривок із п'єси (стор. 241-250);

* на 10-12 балів - читайте за посиланням повний текст

 https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=85

4) дайте відповідь ПИСЬМОВО на будь-яке запитання (№1-5, стор. 252).

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.


Уроки російської мови (31 березня)

для учнів 9-А класу, 

9-Б класу 


Теми уроків: Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях (БСП). 

Завдання до уроків:

1) запишіть дати и теми уроків;

2) опрацюйте матеріал параграфу №33 (стор. 178);

3) УСНО розгляньте розділові знаки у  вправах  №193, №195;

4) виконайте ПИСЬМОВО впр. №197;

5) опрацюйте матеріал параграфу №34 (стор. 182-183);

6) УСНО  розгляньте розділові знаки у  вправах №198, №199;

7) випишіть із вправи №199

речення №1, №4 (дівчата 9-А и 9-Б класів) 

речення №2, №3 (хлопці 9-А и 9-Б класів) 

числа запишіть словами, 

підкресліть граматичні основи, 

побудуйте схеми цих речень.

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

Бережіть себе !!!!!

До зустрічі наступного тижня !!!!!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Уроки зарубіжної літератури для учнів 9-А класу 

(4 та 5 квітня)

Теми уроків: Бернард Шоу (1856-1950). Особливості світогляду Б. Шоу. Специфіка втілення античного міфу в п'єсі  "Пігмаліон". 

      Динаміка образу Елайзи Дулітл. Ідеї "одухотворення" людини й життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови.

Завдання до уроків:

1) запишіть в робочий зошит дати і теми уроків;

2) опрацюйте матеріал підручника (стор. 253-259);

3) випишіть у зошит термін "інтелектуальна драма" (стор. 257);

3) перегляньте відео-урок (за посиланням):

https://www.youtube.com/watch?v=y8pczjGwtPw&list=PLzuFBlG0Y1yvLQJvU6S-hsQFRM9TD2Tx6&index=12

4) прочитайте уривок  п'єси "Пігмаліон" (стор.  260-267 )

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.


Уроки російської мови (7 квітня) 

для учнів 9-А класу, 

9-Б класу 


Теми уроків: Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях (БСП). 

     Синонимия бессоюзных и союзных сложных предложений.

Завдання до уроків:

1) запишіть дати и теми уроків;

2) опрацюйте матеріал параграфу №35 (стор. 185-186);

3) УСНО розгляньте розділові знаки у тексті (стор. 185), вправі  №202;

4) виконайте ПИСЬМОВО впр. №202 (будь-які 6  речень),

підкресліть граматичні основи, 

побудуйте схеми цих речень;

5) уважно прочитайте теоретичний матеріал рубрики "Возьми на заметку" (стор. 176-177);

6) ПИСЬМОВО виконайте тестові завдання вправи №207 (стор. 189-190). 

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

Бережіть себе !!!!!

До зустрічі наступного тижня !!!!!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Урок зарубіжної літератури для учнів 9-А класу 

(11 квітня)

Тема уроку: Порівняння образів персонажів в п'єсі Б. Шоу "Пігмаліон".

Завдання до уроку:

1) запишіть в робочий зошит дату і тему уроку;

2) перегляньте (за бажання) художній фільм "Моя прекрасна леді" за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=32RSqVOsWG4

3) складіть порівняльну таблицю, вказавши, якими були головні герої  на початку і в кінці п'єси (професор Хігінс, полковник Пікерінг, квіткарка Елайза Дулітл, її батько, містер Дулітл);
4) зробіть і запишіть власний висновок щодо змін, які відбулися з місс Дулітл (Яка була її мета спочатку? Що вона зрозуміла в процесі навчання? Чи змінилась її життєва мета  тепер?)


Урок зарубіжної літератури для учнів 9-А класу 

(12 квітня)

Тема уроку: М. О. Булгаков. Українські сторінки життя і творчості Булгакова. Булгаков і влада, трагедія митця.

Завдання до уроку:

1) запишіть в робочий зошит дату і тему уроку;

2) перегляньте відео-уроки (за посиланням), запишіть в робочий зошит цікаві факти з життя та творчості письменника (у вигляді конспекту, тезисів, таблиці, схеми "Асоціативний кущ" тощо): 

https://www.youtube.com/watch?v=PRCBJ_v7Occ

https://www.youtube.com/watch?v=MtvFvatoo9M

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.


Уроки російської мови (14 квітня) 

для учнів 9-А класу, 

9-Б класу 


Теми уроків: Сложные предложения с различными видами связи.

     Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Завдання до уроків:

1) запишіть дати и теми уроків;

2) опрацюйте матеріал параграфу №37 (стор. 191-192), матеріал рубрики "Возьми на заметку" (стор. 193);

3) УСНО розгляньте розділові знаки у тексті (стор. 191), впр. №209;

4) ПИСЬМОВО виконайте впр. № 213 (І та ІІ частини).

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

Бережіть себе !!!!!

До зустрічі наступного тижня !!!!!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Уроки зарубіжної літератури для учнів 9-А класу 

(18 та 19 квітня)

Теми уроків: М. О. Булгаков. «Собаче серце» як метафора соціальних експериментів революційної доби. 

     Конфлікт натовпу, масової свідомості та інтелекту, культури.

Завдання до уроків:

1) запишіть в робочий зошит дати і теми уроків;

2) перегляньте художній фільм (за посиланням), 

занотуйте в робочий зошит цікаві факти, які ви запам'ятали з цього твору:

https://www.youtube.com/watch?v=mb7LlYYQEhg

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.


Уроки російської мови (21 квітня) 

для учнів 9-А класу, 

9-Б класу 


Теми уроків: Сложные предложения с различными видами связи.

     Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Завдання до уроків:

1) запишіть дати и теми уроків;

2) опрацюйте матеріал параграфів №38-39 (стор. 195-196, 199);

3) УСНО розгляньте розділові знаки у текстах (стор. 195, 199);

4) ПИСЬМОВО виконайте впр. № 214 (1-4 речення), впр. №221, 

підкресліть граматичні основи, 

складіть схеми речень (ЯКЩО Є ТАКА ЗМОГА).

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

Бережіть себе !!!!!

До зустрічі наступного тижня !!!!!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Уроки зарубіжної літератури для учнів 9-А класу 

(25 та 26 квітня)

Теми уроків: Персонажі-"двійники" (Шаріков - Швондер).

     РОЗВИТОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. Тема дисгармонії, доведеної до абсурду через втручання людини в закони розвитку суспільства (за повістю "Собаче серце").

Завдання до уроків:

1) запишіть в робочий зошит дати і теми уроків;

2) напишіть невелике власне висловлення на подану тему, спираючись на художній фільм та власний досвід;

3) СЛОВНИКОВА РОБОТА:

ДИСГАРМОНІЯРозлад, порушення відповідності чого-небудь з чимсь.

АБСУРДбезглуздість, нісенітниця, те, що суперечить здоровому глузду. Також незвичайний, нелогічний, дивний випадок або феномен, котрий не має сенсу, значення у розумінні людини та вважається протиріччям.

ВТРУЧАННЯ - дія за значенням "втручатися".

ЗАКОНИ РОЗВИТКУ - закон розвитку: кожна соціальна чи біологічна система прагне досягнути найбільшого сумарного потенціалу, проходячи всі етапи життєвого циклу. Суть закону розвитку – безперервна зміна системи, що забезпечує її перехід від одного рівня ієрархії до іншого

названа організована сукупність істот на певному етапі історичного розвитку, об'єднаних характерними для них відносинами.

СУСПІЛЬСТВО - названа організована сукупність   істот на певному етапі історичного розвитку, об'єднаних характерними для них відносинами.

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.


Уроки російської мови (28 квітня) 

для учнів 9-А класу, 

9-Б класу 


Теми уроків: Подготовка к контрольной работе.

    КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО теме "Бессоюзные сложные предложения. Сложные предложения с различными видами связи".

Завдання до уроків:

1) повторіть за підручником параграфи №32-35, №37-39;

2) зайдіть за посиланням та виконайте КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ:

https://docs.google.com/forms/d/19dknTOsyGzdQoy_-0EYnhmmv3r_7Bpo6CwDwtvhTA1c/edit

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

Бережіть себе !!!!!

До зустрічі наступного тижня !!!!!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Урок зарубіжної літератури 

для учнів 9-А класу 

(2 травня, понеділок)

Тема уроку: КОНТРОЛЬНА РОБОТА за темою  "Нові тенденції у драматургії кінця ХІХ-початку ХХ століть. Б. Шоу. "Пігмаліон".

Завдання до уроку:

1) повторіть зміст п'єси Бернарда Шоу "Пігмаліон";

2) перегляньте (хто ще не встиг ) художній фільм "Моя прекрасна леді" за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=32RSqVOsWG4

3) перейдіть за посиланням і виконайте роботу в додатку Google ClassRoom:

https://docs.google.com/forms/d/14yUi4ImTuDZwPZttNkchsgib41kte4bc5Z2Vyg3n6uE/edit

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.


Урок зарубіжної літератури 

для учнів 9-А класу 

(3 травня, вівторок)

Тема уроку: Рей Дуглас Бредбері (1920–2012). «451° за Фаренгейтом». 

Завдання до уроку:

1) опрацюйте матеріал підручника (біографія письменника), стор. 273-277;

2) ознайомтесь з біографічними даними з відео:

https://www.youtube.com/watch?v=dws066gvgCE

3) пройдіть тест (на оцінку) з теми "Біографія Бредбері" в додатку Google ClassRoom:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjgpsOxKl6rpZHtcRBp8C4P3rB4OMkb9tz7EoZ6wjm2Y7fDA/viewform

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.


Уроки російської мови (5 травня) 

для учнів 9-А класу, 

9-Б класу 


Тема уроку: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. УСТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ. 

Завдання до уроку:

1) прочитайте за підручником тест №28 (частини 3, 5, 6) зі сторінок 328-329 ;

2) підготуйте усний переказ будь-якої з цих частин;

3) запишіть на відео усний контрольний переказ та надішліть на мій Вайбер.Тема уроку:КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. АУДИРОВАНИЕ.

Завдання до уроку:

1) перейдіть за посиланням, 

перегляньте відео "Интересные факты о Луне",

запишіть 6 цікавих фактів з цього відео у відведеному для цього місці.

УВАГА!!!!!

Всі числа треба записувати не цифрами, а словами.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHIzl7dXrv2hb9_CpKKsyoHWWEJPbuz4m83asIQlztu8TUVw/viewform

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

Бережіть себе !!!!!

До зустрічі наступного тижня !!!!!


УЧНІ 9-а ТА 9-Б КЛАСІВ!!!

НАСТУПНОГО ТИЖНЯ 

(З 9 ТРАВНЯ ПО 13 ТРАВНЯ) 

ЧЕКАЮ ВІД ВАС ФОТОГРАФІЇ КЛАСНИХ РОБІТ 

(3 21 березня).

НАДСИЛАТИ МОЖНА НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ АБО НА ВАЙБЕР.


Адреса моєї пошти:

lukashenko15112003@gmail.com


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уроки зарубіжної літератури 

для учнів 9-А класу 

(9 травня, понеділок,

10 травня, вівторок)

Тема уроків: Рей Дуглас Бредбері (1920–2012). «451° за Фаренгейтом». Тема знецінення культури. Дискусія «Чи можливий світ без книжок?» 

    Провідні мотиви твору – книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомислення тощо.

Завдання до уроків:

1) прослухайте переказ роману (скорочено) за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=B4OgQ6ewREo

САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ МАТЕРІАЛУ.

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.


Урок російської мови (12 травня) 

для учнів 9-А класу, 

9-Б класу 


Тема уроку: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ПИСЬМЕННОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ. 

Завдання до уроку:

1) зайдіть за посиланням у додаток Google ClassRoom, 

ознайомтесь із текстом переказу, 

запишіть 7-9 речень у відведених місцях, розподіляючи їх таким чином:

 назва тексту;

1, 2-ге речення - вступ;

3, 4, 5, 6, 7-ме речення - основна частина;

8, 9-те речення - заключна частина (висновки)

https://docs.google.com/forms/d/1OcoC9W6HUjqEV5aiZrMkIeaFZvm7Drr48w0zRuI2ulE/editУрок російської мови (12 травня) 
для учнів 9-А класу, 
9-Б класу 


Тема уроку: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. СЛУХОВОЙ ДИКТАНТ (ОСЛОЖНЁННОЕ СПИСЫВАНИЕ).

Завдання до уроку:

перейдіть за посиланням у додаток Google ClassRoom, 

ознайомтесь уважно з інструкцією,

запишіть речення:

https://docs.google.com/forms/d/1MwuxhxrUWF3D-O7G8hfgPfKlPVYnqg5t7MAETuJzlus/edit


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уроки зарубіжної літератури 

для учнів 9-А класу 

(16травня, понеділок,

17 травня, вівторок)

Тема уроків: Рей Дуглас Бредбері, «451° за Фаренгейтом». Тема знецінення культури. Дискусія «Чи можливий світ без книжок?» 

    Провідні мотиви твору – книги (читання), пожежі, тотального контролю, інакомислення тощо.

    Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві. Еволюція образу Гая Монтега.

Завдання до уроків:

1) проаналізуйте опрацьований матеріал та поставте проблемні запитання до "віртуального" Гая Монтега;

2) повторіть вивчений матеріал за 9-й клас, буде ПІДСУМКОВА КР.

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.


Урок російської мови (19 травня) 
для учнів 9-А класу, 
9-Б класу 


Тема уроку: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ДИАЛОГ.

Завдання до уроку:

перейдіть за посиланням у додаток Google ClassRoom, 

ознайомтесь уважно з інструкцією,

запишіть речення:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ7LutYjVJirT9az1sS3I0xXX5LiDc_dLiL6S_SY6L56VPQg/viewform


Урок російської мови (19 травня) 
для учнів 9-А класу, 
9-Б класу 


Тема уроку: РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ. Сочинение-рассуждение о культуре (устно).


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Уроки російської мови (26 травня) 

для учнів 9-А класу, 

9-Б класу 


Тема уроків: Повторение изученного в 9-м классе. ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФИЯ.

Завдання до уроків:

1) повторіть вивчений матеріал за підручником (параграф №51, стор. 252-253); 

2) дайте усні відповіді на запитання (впр. №263, №266);

3) повторіть вивчений матеріал за підручником (параграф №57, стор. 272-273);

4) виконайте усно завдання (впр. №295, №296, №297).


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Урок зарубіжної літератури 

для учнів 9-А класу 

(31 травня, вівторок)

Тема уроку: ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.

Завдання до уроків:

1) для повторення вивченого матеріалу зайдіть за посиланням в програму LearningApps та пройдіть тест

9 КЛАС:

https://learningapps.org/display?v=pdqn09gq217

8 КЛАС:

https://learningapps.org/4785072

7 КЛАС:

https://learningapps.org/4792357

6 КЛАС:

https://learningapps.org/5396155

5 КЛАС:

https://learningapps.org/4912595Уроки російської мови 

(1  та 2 червня) 

для учнів 9-А класу, 

9-Б класу 


Тема уроків: Повторение изученного в 9-ом классе.

Завдання до уроків:

для повторення вивченого матеріалу зайдіть за посиланням в програму LearningApps та пройдіть тести за розділами 


"СИНТАКСИС", "ПУНКТУАЦІЯ":

https://learningapps.org/3182403

https://learningapps.org/1471934

https://learningapps.org/1834026

https://learningapps.org/8701021

https://learningapps.org/1530647

https://learningapps.org/1505506

https://learningapps.org/1833396

https://learningapps.org/2212326

https://learningapps.org/4419615


"МОРФОЛОГІЯ":

https://learningapps.org/2985934

https://learningapps.org/3750509

https://learningapps.org/1466106

https://learningapps.org/255550

https://learningapps.org/1645661

https://learningapps.org/2088998


"ОРФОГРАФІЯ":

https://learningapps.org/4854609

https://learningapps.org/2900767

https://learningapps.org/17064232

https://learningapps.org/7562478

https://learningapps.org/2630614

https://learningapps.org/19319316

https://learningapps.org/4854423


"ЛЕКСИКА":

https://learningapps.org/8287200

https://learningapps.org/13252655

https://learningapps.org/64048

https://learningapps.org/637433

https://learningapps.org/260074

https://learningapps.org/662051


"ФОНЕТИКА", "ГРАФИКА":

https://learningapps.org/275787

https://learningapps.org/397374

https://learningapps.org/2666474

https://learningapps.org/790715

https://learningapps.org/298942

https://learningapps.org/384304

Регистрация в программе ClassRoom.
Код для регистрации:

52ijhyx

ДИСТАНЦІЙНЕ  НАВЧАННЯ

 Уроки русского языка №37, 38
9-А класс (3 февраля)
9-Б класс (3 февраля)
Тема урока № 37, 38:  СПП с несколькими придаточными.
 Задания к урокам:
1) запишите  дату и тему урока в рабочую тетрадь;
2) изучите материал параграфа №28 (стр. 157-159);
3) рассмотрите схему (упр. №166);
4) прочитайте и объясните вид подчинения придаточных (упр. №167).
Домашнее задание:
1) повторите параграф №28;
2) выполните задания к упр. №171.


 Урок русского языка №39
9-А класс (10 февраля)
9-Б класс (10 февраля)
Тема урока № 39:  СПП с несколькими придаточными.
 Задание к уроку:
1) запишите  дату и тему урока в рабочую тетрадь;
2) изучите материал параграфа №29 (стр. 162-163);
3) прочитайте предложения и объясните знаки препинания (упр. №173).
Домашнее задание:
1) повторите параграф №29;
2) выполните задания к упр. №177.


9-А клас
 Урок зарубіжної літератури №39 (1 лютого)
Тема уроку №39: М. В. Гоголь. "Ревізор". Творча історія п'єси. Образи чиновників. 

Завдання до уроку:
1) запишіть дату і тему уроку в зошит;
2) ознайомтесь з презентацією комедії, прокоментуйте вади характерів героїв.
Домашнє завдання:
1) перегляньте художній фільм (за посиланням):
https://www.youtube.com/watch?v=UIM9wSOzJV0
2) підготуйте усну розповідь про головного героя - Хлестакова.
9-А клас
 Урок зарубіжної літератури №38 (31 січня)
Тема уроку №38: Микола Васильович Гоголь (1809-1852). Петербурзький етап життя і творчості письменника. Гоголь та Україна. Таємниці Гоголя.
Завдання до уроку:
1) запишіть дату і тему уроку в зошит;
2) перегляньте відеоматеріал (за посиланням):
https://www.youtube.com/watch?v=XtbGj31BZ6w
3) спираючись на бланк із завданнями, розкажіть про життєвий та творчий шлях Гоголя:Домашнє завдання:
1) прочитайте уривки з комедії Гоголя "Ревізор" (стор. 210-214).


 Урок русского языка
9-А класс (27 января)
9-Б класс (27 января)
Тема урока № 35:  СПП с придаточными обстоятельственными уступки. 
Задание к уроку:
1) запишите  дату и тему урока в рабочую тетрадь;
2) повторите материал по таблице;

3) прочитайте материал параграфа № 26 (стр. 150-151);
4) посмотрите обучающее видео (по ссылке):
https://www.youtube.com/watch?v=dhRWnAV8Pj0&list=PLdc-2V9W81N7zHapLcUutZZNtFIl3rp9U&index=20

Домашнее задание:

1) выполните (письменно) задание к упр. №158. Урок русского языка
9-А класс (27 января)
9-Б класс (27 января)
Тема урока № 36:  СПП с придаточными обстоятельственными условия и цели. 
Задание к уроку:
1) запишите  дату и тему урока в рабочую тетрадь;
2) прочитайте материал параграфа № 25 (стр. 141143);
3) посмотрите обучающее видео (по ссылке):
https://www.youtube.com/watch?v=Etg0Xy41MeE&list=PLdc-2V9W81N7zHapLcUutZZNtFIl3rp9U&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=b8jH74SpY8Q&list=PLdc-2V9W81N7zHapLcUutZZNtFIl3rp9U&index=18

Домашнее задание:

1) выполните (письменно) задание к упр. №146.9-А клас
 Урок зарубіжної літератури №13 (12 жовтня)
Тема уроку №13: Генріх Гейне (1797–1856). «Книга пісень» («На півночі кедр одинокий…», «Не знаю, що стало зо мною…», «Коли розлучаються двоє…»).
Завдання до уроку:
1) запишіть дату і тему уроку в зошит;
2) опрацюйте за підручником стор. 55-59 (біографія і творчий шлях Г. Гейне);
3) проаналізуйте будь-яку поезію за поданими схемами, запишіть в робочий зошит;
4) підготуйте виразне читання поезії «Не знаю, що стало зо мною…» (НАПАМ'ЯТЬ) та надішліть мені відео на Вайбер.

9-А клас
 Урок зарубіжної літератури №14 (25 жовтня)
Тема уроку №14: Джордж Ноел Гордон Байрон (1788–1824). «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…». Поема «Мазепа». Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета.
Завдання до уроку:
1) запишіть дату і тему уроку в робочий зошит;
2) опрацюйте статтю підручника (стор. 62-68), зробіть виписки (за бажанням, на окрему оцінку);
3) перегляньте відео-сюжет (за посиланням):
https://www.youtube.com/watch?v=aKWvxdYeVAs&t=160s
4) після перегляду відео сформулюйте 5-6 запитань, запишіть їх та дайте самостійно на них відповіді;
5) прослухайте вірші Байрона (за посиланням):
https://www.youtube.com/watch?v=rzGLyxRMhiw
https://www.youtube.com/watch?v=Df6MhN0fe50
6) спробуйте скласти психологічний портрет її ліричного героя (підберіть 7-10 епітетів, відповівши на запитання ЯКИЙ ВІН, ЦЕЙ ГЕРОЙ?)

9-А клас
 Уроки зарубіжної літератури №15-16 (26 жовтня - 1 листопада)
Тема уроку № 15: Українська тема в поемі «Мазепа». Специфіка зображення образу гетьмана у творі (монолог героя, романтичний пейзаж як засіб увиразнення образу, динаміка образу та ін.) 
Тема уроку № 16: Правда та вигадка у поемі Дж.Байрона «Мазепа».
Завдання до уроків:
1) запишіть дату і тему уроку в робочий зошит;
2) прочитайте уривки з поеми Байрона "Мазепа" (стор. 71-75);
3) перегляньте відео-уроки (за посиланням):
https://www.youtube.com/watch?v=R4AMOJNIHDY
https://www.youtube.com/watch?v=TxzeSIWNVJI
4) виконайте (письмово) завдання № 1 (стор. 75 підручника);
5) ознайомтесь з матеріалом розділу "У світі мистецтва" (стор. 76-78) та дайте письмову відповідь на запитання № 1 (стор. 78).


 Урок русского языка №13 
9-А класс (28 октября)
9-Б класс (28 октября)
Тема урока №13: Сложносочинённое предложение. Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения.
Задание к уроку:
1) запишите  дату и тему урока в рабочую тетрадь;
2) прочитайте материал параграфа № 11 (стр. 64, 65, 67);
3) посмотрите обучающее видео (по ссылке):

https://www.youtube.com/watch?v=2iTj83P4I3A&list=PLdc-2V9W81N7zHapLcUutZZNtFIl3rp9U&index=2

4) сделайте краткую запись в тетради:

Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения.

1. Соединительные союзы:

    а) последовательные событий (союз И);

    б)  одновременность событий (союзы НИ-НИ, И-И);

    в) присоединение (союз ТОЖЕ).

2. Противительные союзы:

    а) противопоставление (союзы А, НО);

    б) сопоставление (союзы А, НО).

3. Разделительные союзы:

    а) чередование событий или явлений (союз ИЛИ);

    б) взаимное исключение (союзы ИЛИ-ИЛИ, ЛИБО-ЛИБО, ТО-ТО, НЕ ТО-НЕ ТО).

Домашнее задание:

1) выполните тренировочные тесты "СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ" в приложении Google ClassRoom (по ссылке):

https://forms.gle/Ea3RV8Uto1ApRXeR8 Урок русского языка №14 
9-А класс (28 октября)
9-Б класс (28 октября)
Тема урока №14: Развитие связной речи. Чтение молча (поиск необходимой информации).
Задание к уроку:
1) прочитайте статью в учебнике "О живой любви" (стр. 293-294);
2) выделите в ней информацию, в которой говорится о любви;
3) составьте и запишите 5-6 вопросов о любви (по материалам статьи), заполнив форму в программе "ClassRoom" (по ссылке):
https://forms.gle/L4gPJNbyEnsUkcuz7
Сложность и грамотность составленных вопросов оценивается от 1 до 2 баллов.

Индивидуальная консультация по русскому языку в четверг, 28 октября:
9-А класс - в 12:50,
9-Б класс - в 13:50.
Чтобы присоединиться к видеовстрече в Google Meet, нажмите на эту ссылку: 
https://meet.google.com/qvn-nvcs-khz 


9-А клас
 Уроки зарубіжної літератури №17 (2 листопада)
Тема уроку № 17: Розвиток мовлення №1 (усно). Зображення образу Мазепи у різних творах мистецтва: літературі, живописі, кіно.
Завдання до уроку:
1) запишіть дату і тему уроку в робочий зошит;
2) зверніться до статті підручника "У світі мистецтва" (стор. 76-78), опрацюйте її;
3) підготуйте усні відповіді на запитання (стор. 78). 
Домашнє завдання:
1) повторіть фактичний та теоретичний матеріал з теми "РОМАНТИЗМ" (стор. 50-78). Урок русского языка №15 
9-А класс (4 ноября)
9-Б класс (4 ноября)
Тема урока №15: Сложносочинённое предложение (ССП). Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения.
Задание к уроку:
1) запишите  дату и тему урока в рабочую тетрадь;
2) повторите параграф № 11;
3) ознакомьтесь с материалом параграфа № 12;
4) прочитайте упр. № 63, № 64, № 68 (1 и 2), устно определите грамматические основы, укажите ССП.
Домашнее задание:
1) повторите параграфы №11 - №12;
2) выполните задание 1 к упр. № 70;
3) сфотографируйте д/з и перешлите мне не электронную почту (или в Вайбер).


 Урок русского языка №16 
9-А класс (4 ноября)
9-Б класс (4 ноября)
Тема урока №16: Развитие связной речи. Выборочное аудирование: краткая запись воспринимаемой на слух информации.
Задание к уроку:
1) посмотрите видео-ролик о языке (вставленный в форму  ClassRoom ) и сообщите информацию (которая вам понравилась или заинтересовала вас) в виде 1-12 предложений  (по ссылке):
https://forms.gle/UKf99Lpx3MQHR4pe9


9-А клас
 Уроки зарубіжної літератури №18 (8 листопада)
Тема уроку № 18: КОНТРОЛЬНА РОБОТА з теми "РОМАНТИЗМ".
Завдання до уроку:
1) повторіть фактичний та теоретичний матеріал з теми "РОМАНТИЗМ" (стор. 50-78);
2) перейдіть за посиланням та виконайте роботу в формі ClassRoom:
https://forms.gle/qcxA1vkKZqvQKbEB6


9-А клас
 Уроки зарубіжної літератури №19 (9 листопада)
Тема уроку № 19: Олександр Сергійович Пушкін (1799–1837). Лірика («До А. П. Керн» («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»). Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку російської та світової літератури. Провідні мотиви його лірики. Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця. 
Завдання до уроку:
1) запишіть у робочий зошит дату і тему уроку;
2) опрацюйте усно матеріал підручника (стор. 81-88);
3) вивчіть напам'ять один вірш (за вашим вибором) зі сторінок 96, 97 або стор. 120 (можна мовою оригіналу - російською):
https://www.youtube.com/watch?v=adhpYFKh5Io
https://www.youtube.com/watch?v=dPXfjiGrv3k
https://www.youtube.com/watch?v=PwBHSfzioLU
4) виконайте творчу роботу в додатку ClassRoom (за посиланням):
https://forms.gle/VMdP7vgS3dhb15iG7
Домашнє завдання:
1) прочитайте 1 главу роману "Євгеній Онєгін" (стор. 98-100);
2) складіть "ланцюжок подій", за яким  можна детально переказати текст.


 Уроки русского языка №17, №18 
9-А класс (11 ноября)
9-Б класс (11 ноября)
Тема урока №17-№18: Сочинительные союзы (повторение и углубление с опорой на украинский язык). Знаки препинания в сложносочинённом предложении.
Задание к урокам:
1) изучите материал параграфов №13, №14 (стр. 79, 85);
2) прочитайте упр. № 72, № 74, № 78, №80, устно определите грамматические основы, укажите ССП.
Домашнее задание:
1) повторите параграфы №12 - №14;
2) выполните тренировочные задания в приложении ClassRoom (по ссылке):
https://classroom.google.com/c/NTM0MjI4NDA1NDha/a/MjIxNDcwMzg1NDI1/details
9-А клас
 Уроки зарубіжної літератури №20 (15 листопада)
Тема уроку № 20: Олександр Сергійович Пушкін. Роман "Євгеній Онєгін".  Поглиблення понять про поему (романтична), роман (роман у віршах, філософсько-психологічний), віршовий розмір. Строфа (онєгінська). Взаємодія романтизму і реалізму в романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін».

Завдання до уроку:
1) запишіть у робочий зошит дату і тему уроку;
2) опрацюйте усно матеріал підручника (стор. 88-92);
3) запишіть визначення "Онегінська строфа" у робочий зошит (стор. 92);
4) перегляньте (обов'язково) відео-урок (за посиланням):
https://www.youtube.com/watch?v=VYozRAQPLms
Домашнє завдання:
1) прочитайте глави 2-7 роману (стор. 101-106);
2) складіть "ланцюжок подій" до кожної глави.9-А клас
 Уроки зарубіжної літератури №21 (16 листопада)
Тема уроку № 21: Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін - Тетяна, Ленській - Ольга).
Завдання до уроку:
1) запишіть дату і тему уроку в робочий зошит;
2) повторіть визначення літературних понять "романтизм" і "реалізм" (форзац №2);
3) дайте письмові відповіді на запитання №1, №2, №3, №4 (стор. 106-107).
Домашнє завдання:
1) прочитайте главу № 8 (стор. 107 - 115);
2) складіть "ланцюжок подій".
 Урок русского языка №19 
9-А класс (18 ноября)
9-Б класс (18 ноября)
Тема урока №19: Развитие речи. Сочинение-рассуждение с использованием вспомогательных материалов и без них.
Задание к уроку:
1) запишите дату и тему урока в рабочую тетрадь;
2) прочитайте фельетон (шуточный рассказ) в учебнике (стр. 315-316);
3) повторите "текст-рассуждение" по таблицам (смотрите ниже);
4) спишите план сочинения (стр. 317) в рабочую тетрадь;
5) напишите небольшое сочинение-рассуждение (объём сочинения: 1,5 - 2 страницы) по представленному плану (можно использовать видео-материал к уроку №16 (тема "Выборочное аудирование") ; 
6) сфотографируйте и отправьте свою работу мне на электронную почту).


 Урок русского языка №20 
9-А класс (18 ноября)
9-Б класс (18 ноября)
Тема урока №20: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. Сложносочинённое предложение.
Задание к уроку:
1) повторите параграфы №10 - №14;
2) перейдите по ссылке и выполните контрольную работу "Сложносочинённое предложение" в приложении ClassRoom:
https://classroom.google.com/c/NTM0MjI4NDA1NDha/a/MjM1MzExODI0NjMz/details
9-А клас
 Урок зарубіжної літератури №22 (22 листопада)
Тема уроку № 22: Традиції світової літератури і культури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.).  Дзеркальна композиція (лист Тетяни — відповідь Онєгіна — дуель — лист Онєгіна — відповідь Тетяни). Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо).
Завдання до уроку:
1) запишіть дату і тему уроку в робочий зошит;
2) дайте усні відповіді на запитання №1-№8 (стор. 115);
3) прослухайте листи головних героїв (мовою оригіналу):
 
4) доберіть коментар до ілюстрацій, вкажіть послідовність:

Домашнє завдання:
1) знайдіть у романі образ автора, прокоментуйте його;
2) підготуйтесь до обговорення останньої 8-ї глави.Немає коментарів:

Дописати коментар