7-А, 7-Б класи

Вітаю вас, наші любі учні!

Уроки російської мови для учнів
7-Б класу (21 березня, понеділок)

Теми уроків: Написание Н-НН в наречиях.
Буквы О, Е после шипящих на конце наречий.
Буква Ь после шипящих на конце наречий.
Завдання до уроків:
1) запишіть дати і теми уроків в робочий зошит;
2) прочитайте параграф № 29 (стор. 110);
3) розгляньте речення (впр. №196);
4) опрацюйте параграф № 30 (стор. 112 и стор. 115);
5) письмово виконайте впр. № 202 и №206 (1-ша частина).
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.
Будьте здорові! 


Уроки зарубіжної літератури для учнів
7-А класу (22 та 24 березня)

7-Б класу (23 та 25 березня)

Теми уроків: Шерлок Холмс як безпосередній учасник розв'язання сімейного конфлікту в оповіданнф "Пістрява стрічка". Доктор Ватсон як оповідач.

Сутність "дедуктивного методу" Ш. Холмса, утвердження в його образі сили інтелекту і моральних якостей (оповідання "Спілка рудих").

Завдання до уроків:

1) запишіть в робочий зошит дату і теми уроків;

2) пригадайте зміст оповідання "Пістрява стрічка";

3) дайте стислу відповідь на запитання №1 (стор. 215) або №6 (стор. 215);

4) прочитайте уривки оповідання "Спілка рудих" (стор. 215-223);

5) дайте стислу відповідь на запитання №3 (стор. 223).

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

До зустрічі !!!!!!!!!!!!!!!!!

Бережіть себе !!!!!!!!!!!!!!!!!Уроки російської мови для учнів
7-А класу (25 березня , п'ятниця)

Теми уроків: Написание Н-НН в наречиях.
Буквы О/А на конце наречий.
Завдання до уроків:

1) запишіть дати і теми уроків в робочий зошит ;
2) прочитайте параграф № 29 (стор. 110);
3) розгляньте речення (впр. №196);
4) опрацюйте параграф № 31 (стор. 117);
5) письмово виконайте впр. № 210 (2-а частина).
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.
Будьте здорові! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уроки російської мови для учнів
7-Б класу (28 березня , понеділок)

Теми уроків: Правописание НЕ-НИ в наречиях.
ПОВТОРЕНИЕ по теме "Наречие".
Завдання до уроків:

1) запишіть дати і теми уроків в робочий зошит;
2) ЗА БАЖАННЯ повторіть матеріал параграфів №29-30;
3) опрацюйте параграф №28 (стор. 109);
4) виконайте ПИСЬМОВО завдання до впр. №193.
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ. 


Уроки зарубіжної літератури для учнів
7-А класу (29 та 31 березня)

7-Б класу (30 березня та 1 квітня)

Теми уроків: Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди.

О. Генрі (1862–1910) – майстер новели. 

      Моральні цінності в новелі О. Генрі «Дари волхвів». Біблійні мотиви у творі, художні деталі. Біблія («Поклоніння волхвів»).

Теорія літератури. Новела та її різновиди.

Завдання до уроків:

1) запишіть в робочий зошит дату і теми уроків;

2) опрацюйте матеріал підручника (стор. 228-230);

3) занотуйте в робочий зошит теоретичний матеріал (стор. 230);

4) прочитайте новелу "Дари волхвів" (стор. 236-240);

5) поміркуйте над запитаннями (стор. 240).

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.


Уроки російської мови для учнів
7-А класу (1 квітня , п'ятниця)

Теми уроків: Буквы О/Е после шипящих на конце наречий.
Буква Ь после шипящих на конце наречий.
Правописание НЕ/НИ с наречиями.
Завдання до уроків:

1) запишіть дати і теми уроків в робочий зошит;
2) опрацюйте матеріал параграфа № 30 (стор. 112 и стор. 115);
3) виконайте ПИСЬМОВО завдання до впр. №206 (2-га частина);
4) опрацюйте матеріал параграфа №28 (стор. 109);
5) виконайте ПИСЬМОВО завдання до впр. №192 (1-ша частина).
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.
ДО ЗУСТРІЧІ НАСТУПНОГО ТИЖНЯ !!!!!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уроки російської мови для учнів
7-А класу (8 квітня , п'ятниця)
та 7-Б класу (4 квітня , понеділок)

Теми уроків: Предлог (Прийменник).
Завдання до уроків:

1) запишіть дати і теми уроків в робочий зошит;
2) повторіть раніше вивчений матеріал (стор. 125);
3) розгляньте таблицю


4) опрацюйте параграф №34 (стор. 127-128, 129-130, 130-131);
5прочитайте лінгвістичну казку (впр. №231);
6) УСНО виконайте впр. №234;
7) виконайте ПИСЬМОВО завдання до впр. №236 (уважно вивчіть творче завдання "Воскресная прогулка в лесу". Можна написати на тему "Весна в моём городе").
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ. 

Уроки зарубіжної літератури для учнів
7-А класу (5 та 7 квітня)

7-Б класу (6 та 8 квітня)

Теми уроків: Новела О. Генрі "Останній листок" – гімн людині, котра здатна на самопожертву заради ближнього. Специфіка розкриття образу Бермана. 

Образи дівчат, їхня динаміка (Сью, Джонсі).  

             Особливості художньої мови новели, розповідач.  Поглиблення понять про оповідача і розповідача. Порівняння образів героїв новели.

Завдання до уроків:

1) запишіть в робочий зошит дати і теми уроків;

2) перегляньте буктрейлер до новели (за посиланням):

https://www.youtube.com/watch?v=q83CH9t--ag

3) прочитайте новелу "Останній листок" (стор. 230-235);

4) дайте ПИСЬМОВО відповіді на запитання №1 та №4 (стор. 235);

5) поміркуйте над іншими запитаннями (стор. 225-236).

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

До зустрічі наступного тижня !!!!!!!!!!!!!!!!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Уроки російської мови для учнів

7-А класу (15 квітня , п'ятниця)
та 7-Б класу (11 квітня , понеділок)

Теми уроків: Непроизводные и производные предлоги. 
     Написание производных предлогов слитно и раздельно.
Завдання до уроків:

1) запишіть дати і теми уроків в робочий зошит;
2) опрацюйте теоретичний матеріал параграфів №34-35 (стор. 130-131, 132);
3) виконайте ПИСЬМОВО завдання до впр. №237, №239 (запишіть прийменники разом або окремо, підкресліть вставлені літери).
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ. 


Урок зарубіжної літератури для учнів

7-А класу (12 квітня)

7-Б класу (13 квітня)

Тема уроку: Твір-роздум "Чи здійснилася мрія старого Бермана?" (за новелою О.Генрі "Останній листок")

Завдання до уроку:

1) запишіть в робочий зошит дату і тему уроку;

2) повторіть зміст прочитаної новели, особливість головних образів;

3) зосередтесь перед написанням творчої роботи, пригадайте ті моменти, які вам сподобались;

4) ознайомтесь з картками-помічниками, щоб будувати свій твір чітко, оформлювати за допомогою певних слів:


5) об'єм твору-роздуму: 0,5 сторінки/1 сторінка (залежно від розкритої думки).


Урок зарубіжної літератури для учнів
7-А класу (14 квітня)

7-Б класу (15 квітня)

Тема уроку: Видатний англійський фантаст Герберт Джордж Уеллс (1866-1946).

Завдання до уроку:

1) запишіть в робочий зошит дату і тему уроку;

2) ознайомтесь з життям та творчістю письменника (стор. 241-242);

3) дайте стислу ПИСЬМОВУ відповідь на запитання №1 (стор. 243).

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

До зустрічі наступного тижня !!!!!!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уроки російської мови для учнів
7-А класу (22 квітня , п'ятниця)
та 7-Б класу (18 квітня , понеділок)

Теми уроків: СОЮЗ как служебная часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды по значению.
      Слитное и раздельное написание союзов.
Завдання до уроків:

1) запишіть дати і теми уроків в робочий зошит;
2) опрацюйте теоретичний матеріал параграфів №36-37-38 (стор. 134, 135, 136-137);
3) розгляньте схему:

4) виконайте УСНО впр. №243;
5) виконайте ПИСЬМОВО завдання до впр. №248 (напишіть текст-роздум, продовжуючи подані речення)
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ. 


Уроки зарубіжної літератури 
для учнів
7-А класу (19 та 21 квітня)

7-Б класу (20 та 22 квітня)

Тема уроків: Точка зору дорослого і дитини в новелі Герберта Джорджа Уеллса "Чарівна крамниця".

Завдання до уроків:

1) запишіть в робочий зошит дату і тему уроку;

2) прочитайте уривку твору (стор. 243-247);

3) прослухайте скорочений зміст новели (ЗА БАЖАННЯ) за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=FoFkLH7kkjc&list=PLZ2_hCwZ8nzmnnTtYzaxwXJJHgM-DjkeG&index=53

4) дайте ПИСЬМОВУ відповідь на запитання №3 (стор. 247).

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

До зустрічі наступного тижня !!!!!!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уроки російської мови для учнів
7-А класу (29 квітня , п'ятниця)
та 7-Б класу (25 квітня , понеділок)

Теми уроків: Употребление союзов в простом и сложном предложении.
     РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ. Письмо другу (родным или знакомым) с элементами повествования.
Завдання до уроків:

1) запишіть дати і теми уроків в робочий зошит;
2) повторіть теоретичний матеріал параграфу №37 (стор. 135);
3) виконайте ПИСЬМОВО завдання до дидактичної гри (стор. 159);
4) повторіть теоретичний матеріал (стор. 172-173);
5) напишіть невеличкого листа (6-10 речень) про те, про що б вам хотілось поговорити. ТЕМА ВІЛЬНА !!!!!
ПРОПОНУЮ НАПИСАТИ ЛИСТА НЕЗНАЙОМИМ УЧНЯМ 7 КЛАСІВ, ЯКІ ВИМУШЕНІ БУЛИ ПЕРЕЇХАТИ З РІДНИХ МІСТ ЗА КОРДОН АБО В ІНШІ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ.
ПОСПІЛКУЙТЕСЬ З НИМИ ХОЧА Б ВІРТУАЛЬНО.
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

Уроки зарубіжної літератури 
для учнів
7-А класу (26 та 28 квітня)

7-Б класу (27 та 29 квітня)

Теми уроків: Рюноске Акутаґава (1892–1927). «Павутинка». Майстер японської новели Р. Акутагава. Утілення ідеї про  моральну справедливість у новелі «Павутинка».

       Філософський зміст твору. Підтекст. Художні образи новели (Будда, Кандата). Особливості вірувань  японців.  

Завдання до уроків:

1) запишіть в робочий зошит дати і теми уроків;

2) опрацюйте біографію письменника (стор. 248-250);

3) прочитайте новелу "Павутинка" (стор. 250-251);

4) перегляньте відео-уроки за посиланнями:

https://www.youtube.com/watch?v=-I6QvPuLUK0

https://www.youtube.com/watch?v=ZoNKlvi5p_Y

 https://www.youtube.com/watch?v=BdeZX6NpPrg

5) дайте ПИСЬМОВО відповіді на запитання №3, №4, №5 (стор. 252).

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

До зустрічі наступного тижня !!!!!!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уроки російської мови для учнів
7-А класу (6 травня, п'ятниця)
та 7-Б класу (2 травня, понеділок)

Теми уроків: Частица как служебная часть речи.
Использование частиц как средства повышения выразительности речи.
    Раздельное и дефисное написание частиц. Различение на письме частиц НЕ, НИ. Употребление союзов в простом и сложном предложении.
Завдання до уроків:

1) запишіть дати і теми уроків в робочий зошит;
2) опрацюйте теоретичний матеріал параграфів №39-42 (стор. 142, 143, 144, 146-147, 149);
3) розгляньте схему:


4) виконайте тренувальний тест за посиланням:
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/chasticy-primery.html
5) перейдіть за посиланням та виконайте тестову роботу в додатку Google ClassRoom:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjMxfBFfxvNA0REjoEPC551t0dpUxOW_-qnrdVcEqQFBqtFw/viewform
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

УВАГА !!!!!
ПРОТЯГОМ  ТИЖНЯ  (З  2  ПО  6  ТРАВНЯ)  ОЧІКУЮ  ВІД  ВАС  ФОТОГРАФІЇ  КЛАСНИХ  РОБІТ  З  ВАШИХ  ЗОШИТІВ  
(російська мова  та  зарубіжна література).
НАДСИЛАЙТЕ  НА  ЕЛЕКТРОННУ  ПОШТУ  АБО  У  ВАЙБЕР.

Уроки зарубіжної літератури 
для учнів
7-А класу (26 та 28 квітня)

7-Б класу (27 та 29 квітня)

Теми уроків: ПЕРЕВІРОЧНА РОБОТА з теми "ЛІТЕРАТУРНИЙ ДЕТЕКТИВ".

      КОНТРОЛЬНА РОБОТА з теми "СВІТОВА НОВЕЛА".

Завдання до уроків:

1) повторіть навчальний матеріал частини 5 "ЛІТЕРАТУРНИЙ ДЕТЕКТИВ" (стор. 190-225);

2) перейдіть за посиланням та виконайте завдання:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh6_6qy5qoPH0mb8LrFfBVnSbVKH6GeCWHgomtjpX2iR4rkg/viewform

3) повторіть навчальний матеріал частини 6 "СВІТОВА НОВЕЛА" (стор. 228-251);

4) перейдіть за посиланням та виконайте завдання:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZImVoNK_LEcr3um5SIscyJOMXNvuijvKloy_kcseGvNKHOg/viewform

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

ДО ЗУСТРІЧІ НАСТУПНОГО ТИЖНЯ!!!!!!УВАГА !!!!!
ПРОТЯГОМ  ТИЖНЯ  (З  2  ПО  6  ТРАВНЯ)  ОЧІКУЮ  ВІД  ВАС  ФОТОГРАФІЇ  КЛАСНИХ  РОБІТ  З  ВАШИХ  ЗОШИТІВ  
(російська мова  та  зарубіжна література).

НАДСИЛАЙТЕ  НА  ЕЛЕКТРОННУ  ПОШТУ  АБО  У  ВАЙБЕР.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Адреса моєї пошти:

lukashenko15112003@gmail.comУрок російської мови для учнів

7-А класу (13 травня, п'ятниця)
та 7-Б класу (9 травня, понеділок)

Тема уроку: Междометие. Значение и роль в предложении. Интонационное выделение междометий. Знаки препинания при междометиях.

Завдання до уроку:

1) запишіть дату і тему уроку в робочий зошит;
2) ознайомтесь з  теоретичним матеріалом параграфу №43 (стор. 152-153);
3) розгляньте схеми:


4) після знайомства з новим матеріалом перейдіть за посиланням і виконайте тренувальний тест у додатку Google ClassRoom:
https://docs.google.com/forms/d/1IRrMyY-f6e49gk4G8E4XNQaNFHGIFbY-jA-6NtrLu74/edit

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.


Урок російської мови для учнів
7-А класу (13 травня, п'ятниця)
та 7-Б класу (9 травня, понеділок)

Тема уроку: КР. ДИКТАНТ.
Завдання до уроку:

1) перейдіть  за посиланням і виконайте роботу  у додатку Google ClassRoom:
https://docs.google.com/forms/d/1g14JW3X05CflClWQx22TofkmdhQkXZltcuOQsceSWrw/edit
ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

Уроки зарубіжної літератури 
для учнів
7-А класу (10 та 12 травня)

7-Б класу (11 та 13 травня)

Теми уроків: Айзек Азімов (1920-1992). «Фах». Роздуми про майбутнє людини й людства. Образ Джорджа Плейтена. Проблема духовної реалізації людини.

     Переваги й недоліки системи освіти, яку  змалював А. Азімов у повісті «Фах». Розуміння сутності культури й освіти, призначення людини в сучасному світі.

Завдання до уроків:

1) запишіть в робочий зошит дати і теми уроків;

2) ознайомтесь з біографією письменника (стор. 266-267);

3) перегляньте відео-уроки, прослухайте аудіокнигу  за посиланнями:

https://www.youtube.com/watch?v=zsWp6Oa3LAI&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=m679y1n0X5A

https://www.youtube.com/watch?v=vFGd3fM0zAU

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

До зустрічі наступного тижня !!!!!!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Урок російської мови для учнів
7-А класу (20 травня, п'ятниця)
та 7-Б класу (16 травня, понеділок)

Тема уроку: КР. ПИСЬМЕННОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ. Белый гусь.
Завдання до уроку:

перейдіть  за посиланням і 
виконайте роботу  у додатку Google ClassRoom (інструкція до виконання записана в бланку цієї роботи) :
https://docs.google.com/forms/d/1XA3_fdzsAiC7VrIp8vNWcPlCiMUmyFPXmnQUsKkGYuY/edit

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

Урок російської мови для учнів
7-А класу (20 травня, п'ятниця)
та 7-Б класу (16 травня, понеділок)

Тема уроку: КР. ТЕСТИРОВАНИЕ. Наречие.
Завдання до уроку:

перейдіть  за посиланням і 
виконайте роботу  у додатку Google ClassRoom:
1 варіант
https://docs.google.com/forms/d/1OYudt3iWnfH3CIo6Uwz7tb-oqlX790XgfFXSJT5zDU4/edit
2 варіант
https://docs.google.com/forms/d/1YFw2L93Q3aLC5KXc3iatRKVwF2V0hkDespRWmfm5zhk/edit

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

Уроки зарубіжної літератури 
для учнів
7-А класу (17 та 19 травня)

7-Б класу (18 та 20 травня)

Теми уроків: Айзек Азімов, "ФАХ". Утвердження сили людського інтелекту, самостійності мислення, творчої уяви, моральних цінностей (усне обговорення).


ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Урок російської мови для учнів
7-А класу (27 травня, п'ятниця)
та 7-Б класу (23 травня, понеділок)

Тема уроку: КР. ЧТЕНИЕ МОЛЧА.
Завдання до уроку:

1) прочитайте текст "Лавра - живое сердце Киева" (стор. 183-184);
2) сформулюйте  до змісту тексту  6 запитань та запишіть  їх у відведених для цього місцях  у додатку Google ClassRoom:
https://docs.google.com/forms/d/1UgkcfCF5DyifTsb3qmvNnCkCDl9GDm4agFoZ2tQX-Ro/edit
3) пригадайте, як повинно починатися питальне речення.

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

Урок російської мови для учнів
7-А класу (27 травня, п'ятниця)
та 7-Б класу (23 травня, понеділок)

Тема уроку: ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.
Завдання до уроку:

1) перейдіть  за посиланням і 
виконайте роботу  у додатку Google ClassRoom:
https://docs.google.com/forms/d/1BYZQkExbDIFwOWJnn3QMsoI-lU6SHsnBedDHl4NzKyg/edit

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

Уроки зарубіжної літератури 
для учнів
7-А класу (24 та 26 травня)

7-Б класу (25 та 27 травня)
Тема уроків:Корнелія Функе. "Чорнильне серце".
Завдання до уроків:
1) перегляньте відео-урок з біографії письменниці та буктрейлер:
 
 https://www.youtube.com/watch?v=buNf-Qj3FQM
https://www.youtube.com/watch?v=K3W5wC4NwKU&t=17s

2) перейдіть за посиланням та перегляньте художній фільм, знятий за романом "Чорнильне серце":


https://uafilm.tv/3519-chornilne-serce.html

НАСТУПНОГО ТИЖНЯ БУДЕ УСНЕ ОБГОВОРЕННЯ ФІЛЬМУ.

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕМАЄ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уроки російської мови для учнів
7-А класу (3 червня, п'ятниця)
та 7-Б класу (30 травня, понеділок)

Тема уроків: ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 7 КЛАССЕ. 
Завдання до уроків:

перейдіть  за посиланням та перевірте свої знання у програмі LearningApps:
https://learningapps.org/2985934
https://learningapps.org/3750509
https://learningapps.org/255550
https://learningapps.org/387537
https://learningapps.org/1645661
https://learningapps.org/2088998
https://learningapps.org/261257
https://learningapps.org/1636730
https://learningapps.org/1462962

Урок зарубіжної літератури 
для учнів
7-А класу (31 травня, 1 червня)

7-Б класу (3 червня)
Тема уроку: Корнелія Функе. "Чорнильне серце" (обговорення після перегляду фільму).
https://learningapps.org/4792357
https://learningapps.org/4686558
https://learningapps.org/2885943
https://learningapps.org/4237205
https://learningapps.org/watch?v=pe623u2sc20&fbclid=IwAR1pR1IC_c17-uyrrEYWkhZ85wjOcOtuGA4p94hMjQpBB2KO80gAuQJc67Y
https://learningapps.org/2232994
https://learningapps.org/3762588
https://learningapps.org/2236429
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уроки російської мови для учнів
7-Б класу (6 червня, понеділок)

Тема уроку: ПОВТОРЕНИЕ. ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. ЛЕКСИКА. 
Завдання до уроку:

перейдіть  за посиланням та перевірте свої знання у програмі LearningApps:

"ФОНЕТИКА", "ГРАФИКА" (5 клас):

https://learningapps.org/275787

https://learningapps.org/397374

https://learningapps.org/2666474

https://learningapps.org/790715

https://learningapps.org/298942

https://learningapps.org/384304


"ОРФОГРАФІЯ" (5 клас):

https://learningapps.org/4854609

https://learningapps.org/2900767

https://learningapps.org/17064232

https://learningapps.org/7562478

https://learningapps.org/2630614

https://learningapps.org/19319316

https://learningapps.org/4854423


"ЛЕКСИКА" (6 клас):

https://learningapps.org/8287200

https://learningapps.org/13252655

https://learningapps.org/64048

https://learningapps.org/637433

https://learningapps.org/260074

https://learningapps.org/662051
Код для регистрации в программе ClassRoom:
bif2zi7


ДИСТАНЦІЙНЕ    НАВЧАННЯ

Урок русского языка № 39
7-А класс (4 февраля)
Тема урока: Контрольная работа. Аудирование.
Задание к уроку:
1) прослушайте текст;
2) перейдите по ссылке и ответьте на 12 вопросов в приложении ClassRoom:
https://forms.gle/BmkiZmjX22H5KYWz7


Урок русского языка № 40
7-А класс (4 февраля)
Тема урока: Контрольная работа. Тестирование. Деепричастие.
Задание к уроку:
1) перейдите по ссылке и выполните задания в приложении ClassRoom:
https://forms.gle/3tGGdHnETntK5auq7Урок зарубіжної літератури №40
7-А клас (3 лютого)
7-Б клас (4 лютого)
Тема уроку: Урок виразного читання поезії Р. Бернса, Г. Гейне, К. Симонова.
Домашнє завдання: 
1) повторити фактичний і теоретичний матеріал з вивченої теми "Дружба і кохання" (наступний урок - контрольна тестова робота).
Урок зарубіжної літератури №39
7-А клас (1 лютого)
7-Б клас (2 лютого)
Тема уроку: К. М. Симонов. "Жди мене ..." Поетизація високого почуття, розкриття його сутності.
Завдання до уроку:
1) запишіть в робочий зошит дату уроку та тему;
2) прочитайте біографію письменника (стор. 184);
3) опрацюйте матеріал та дайте відповіді на запитання:
Домашнє завдання до наступного уроку: 
1) вивчити напам'ять 
* на 11-12 балів ("Чуєш, ти чекай мене...") стор. 185.
Урок зарубіжної літератури №38
7-А клас (27 січня)
7-Б клас (28 січня)
Тема уроку: Вірші зарубіжних поетів про дружбу та кохання. Роберт Бернс. "Любов". Генріх Гейне. "Коли настав чудовий май".
Завдання до уроку:
1) запишіть в робочий зошит дату уроку та тему;
2) перегляньте відеоматеріали до уроку:
https://www.youtube.com/watch?v=yolRAEJXTQQ
https://www.youtube.com/watch?v=2VyW72QRQek
https://www.youtube.com/watch?v=bewUco7bXaQ
https://www.youtube.com/watch?v=EhWDt0LvGaY
https://www.youtube.com/watch?v=hX3Sxsj-IYc
Домашнє завдання до наступного уроку: 
1) вивчити напам'ять один з віршів (за вашим вибором)
* на 7 балів ("Коли настав чудовий май") стор. 183,
* на 8-9 балів ("Моя любов") стор. 182,
* на 11-12 балів ("Чуєш, ти чекай мене...") стор. 185.Уроки русского языка № 37, 38
7-А класс (28 января)
7-Б класс (31 января)

Тема уроков: Деепричастия совершенного и несовершенного вида.
Задания к урокам:
1) запишите дату и тему урока;
2) изучите параграф № 24 (стр. 94 95);
3) повторите материал по таблицам:
3) образуйте от данных глаголов деепричастия (упр. 162);
4) перестройте предложения (упр. 164).
Домашнее задание:
1) выполните задания к упр. № 161;
2) подготовить контрольное устное сочинение на одну из тем: 
* "Мой класс";
* "Моё хобби";
* "Мои друзья";
* "Мой день на каникулах".


Урок зарубіжної літератури № 13
7-А клас (12 жовтня)
7-Б клас (13 жовтня)
Тема уроку: Контрольна робота. Тестування. "Вступ". "Билини і балади".
Завдання до уроку:
1) повторіть вивчені літературні терміни;
2) переходьте за посиланням та виконуйте роботу в програмі "ClassRoom":
1 варіант - https://forms.gle/XdynrK68Nr5GvT37
2 варіант - https://forms.gle/KMxtoEd98fuUkYH36


Урок зарубіжної літератури №14
7-А клас (26 жовтня)
7-Б клас (15 жовтня)
Тема уроку: Вальтер Скотт (1771-1832) - засновник історичного роману. Історія і художній вимисел у романі "Айвенго". Поглиблення понять про роман.
Завдання до уроку:
1) запишіть в робочий зошит дату уроку та тему;
2) опрацюйте відеоматеріал та ілюстративний матеріал до уроку:
https://www.youtube.com/watch?v=om-KmdTNPNw&t=188s
Домашнє завдання до наступного уроку:
1) напишіть невеличкий конспект (схеми "Асоціативний кущ", таблиці тощо);
2) прочитайте за підручником стор. 59-73.Урок русского языка № 12
7-А класс (15 октября)  
Тема урока: Спряжение глаголов в настоящем и будущем времени.
Задания к урокам:
1) запишите дату и тему уроков;
2) прочитайте параграф 7 (стр. 33);
3) перепишите в рабочую тетрадь таблицу (стр. 35);
4) изучите таблицы;
5) выполните письменные и устные задания к упр. 56:
* устно определите тему и основную мысль текста
* спишите текст
* вставьте буквы
* в глаголах выделите окончания
* над глаголами надпишите спряжениеУрок русского языка №13
7-А класс (29 октября)
7-Б класс (25 октября)
Тема урока: Спряжение глаголов в настоящем и будущем времени.
Задания к уроку:
1) запишите дату и тему урока;
2) повторите параграф 7 (стр. 33);
3) прочитайте тексты (упр. №48, №50, №53, №54), найдите глаголы, определите их спряжение.
Домашнее задание:
1) выполните задания к упр. № 52.

Урок русского языка №14
7-А класс (29 октября)
7-Б класс (25 октября)  
Тема урока: "Разноспрягаемые глаголы".
Задания к уроку:
1) запишите дату и тему урока;
2) прочитайте материал параграфа № 9 (стр. 43);
3) посмотрите видео-урок (по ссылке):
https://www.youtube.com/watch?v=cmD2p2OTMDw&list=PLdc-2V9W81N53bx_JAjWoLhgnQ9zDDzwH&index=37
Домашнее задание:
1) выполните письменно задания к упр № 65 или упр. № 66 (по вашему выбору).


Урок зарубіжної літератури №14
7-А клас (26 жовтня)
Тема уроку: Вальтер Скотт (1771-1832) - засновник історичного роману. Історія і художній вимисел у романі "Айвенго". Поглиблення понять про роман.
Завдання та матеріали до уроку № 14 дивіться вище на сторінці.

Урок зарубіжної літератури №15
7-А клас (28 жовтня)
7-Б клас (27 жовтня)
Тема уроку: Утілення в образі Айвенго кодексу лицаря, художні засоби створення образу.
Завдання до уроку:
1) запишіть у робочий зошит дату і тему уроку;
2) дайте усні відповіді на запитання № 1-4 (стор. 58-59), № 1-5 (стор. 73);
3) дочитайте розділи роману (стор. 73-90);
4) перегляньте художній фільм, знятий за мотивами роману "Айвенго" "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" (за посиланням):
https://www.youtube.com/watch?v=dLFqELDuqXs
5) заповніть анкету  іменами, фактами, подіями тощо (можете її роздрукувати, або виконувати завдання в робочому зошиті):


Урок зарубіжної літератури №16
7-А клас (2 листопада)
7-Б клас (29 жовтня)
Тема уроку: Зіткнення добра, краси й справедливості із жорстокістю і підступністю. Образи Ровени і Ребекки. Образи Бріана де Буагільбера, принца Джона, Фрон де Бефа, Моріса де Брасі.
Завдання до уроку (самостійна індивідуальна робота):
1) запишіть дату і тему уроку в робочий зошит;
2) після ознайомлення з текстом роману (в підручнику) та перегляду художнього фільму "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" напишіть в робочий зошит свої запитання стосовно того матеріалу, який вам незрозумілий, щоб на наступному онлайн-уроці ми змогли обговорити це або пояснити будь-які факти чи події твору.

Урок русского языка №15
7-А класс (5 ноября)
7-Б класс (1 ноября)  
Тема урока: Безличные глаголы и их употребление в роли сказуемого в односоставных предложениях. Правописание НЕ с глаголами.
Задания к уроку:
1) запишите дату и тему урока;
2) прочитайте параграф № 11 (стр. 48);
3) посмотрите видео-урок (по ссылке):
https://www.youtube.com/watch?v=OT4sbUmz6sA&list=PLdc-2V9W81N53bx_JAjWoLhgnQ9zDDzwH&index=38
4) выполните устно задания к упр. № 76, 77, 78, 79, 80.
Домашнее задание:
1) повторите параграф № 11;
2) выполните (письменно) упр. № 81;
3) сфотографируйте все письменные д/з (какие у вас сделаны) и отправьте фото на мою электронную почту (или в Вайбер).

Урок русского языка №16
7-А класс (5 ноября)
7-Б класс (1 ноября)  
Тема урока: Наклонение глагола: изъявительное, условное, повелительное.
Задания к уроку:
1) запишите дату и тему урока;
2) прочитайте параграф № 10 (стр. 45);
3) посмотрите видео-урок (по ссылке):
https://www.youtube.com/watch?v=bZcUn2EYiHE&list=PLdc-2V9W81N53bx_JAjWoLhgnQ9zDDzwH&index=35
Домашнее задание:
1) повторите выученный материал.

Урок зарубіжної літератури №17
7-А клас (4 листопада)
7-Б клас (3 листопада)
Тема уроку: Розвиток зв'язного мовлення. Порівняння образів персонажів (Бріан де Буагильбер і Айвенго, леді Ровена і Ребекка). Зіставлення літературних творів із їхніми втіленнями в інших видах мистецтва (кіно, театр, ілюстрації та ін.)
Завдання до уроку:
1) дайте відповіді на запитання та пройдіть квест (станція № 1- № 6):


Домашнє завдання:
1) заповнену таблицю (до уроку № 14) сфотографуйте та надішліть мені на електронну пошту (або у Вайбер);
2) до уроку позакласного читання перегляньте художній фільм "Д'Артаньян і три мушкетери" (за посиланням):
https://www.youtube.com/watch?v=VFISab0-DGI
або фрагменти фільму (за посиланнями):
https://www.youtube.com/watch?v=RA40r-gpFxY&list=PLkn_O3Vou_fGJ1l8iTaaDYSsCOWm9MYoc&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=8MPBkHRWhOc&list=PLkn_O3Vou_fGJ1l8iTaaDYSsCOWm9MYoc&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=tHlyHhkAJfM&list=PLkn_O3Vou_fGJ1l8iTaaDYSsCOWm9MYoc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=1A1LQY6FC3Y&list=PLkn_O3Vou_fGJ1l8iTaaDYSsCOWm9MYoc&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=HTF4dbWleyc&list=PLkn_O3Vou_fGJ1l8iTaaDYSsCOWm9MYoc&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=nV9ExS1oTds&list=PLkn_O3Vou_fGJ1l8iTaaDYSsCOWm9MYoc&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=ZujA8LR7Ojw&list=PLkn_O3Vou_fGJ1l8iTaaDYSsCOWm9MYoc&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=nm02B_g-sR8&list=PLkn_O3Vou_fGJ1l8iTaaDYSsCOWm9MYoc&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=8DJlC4sMHuU&list=PLkn_O3Vou_fGJ1l8iTaaDYSsCOWm9MYoc&index=19
Урок зарубіжної літератури №18
7-Б клас (5 листопада)
Тема уроку: Позакласне читання. Роман Олександра Дюма "Три мушкетери".


Завдання до уроку:
1) запишіть дату і тему уроку в робочий зошит;
2) після перегляду художнього фільму "Д'Артаньян і три мушкетери" (або уривків фільму) підготуйте стислу оповідь про фрагменти, які найбільш сподобались;
3) напишіть імена головних героїв, їх статус.
Домашнє завдання:
1) до уроку позакласного читання перегляньте художній фільм "Звіробій" (за посиланням): 
https://www.youtube.com/watch?v=mJHw2r6kepg
Уроки русского языка №17 - №18
7-А класс (12 ноября)
7-Б класс (8 ноября)  
Тема уроков: Наклонение глагола: изъявительное, условное, повелительное.
Задания к уроку:
1) запишите дату и тему урока;
2) повторите материал параграфа №10;
3) выполните устно задания к упр. №69, №70, №72, №73, №75.
Домашнее задание:
1) выполните письменно задание к упр. №68;
2) сфотографируйте все письменные д/з (какие у вас сделаны) и отправьте фото на мою электронную почту (или в Вайбер).
3) пройдите тест в программе ClassRoom (по ссылке):
https://classroom.google.com/c/NjI4OTg0OTM5MTla/a/NDIzNTI5NTY0MjQ1/details
ТЕСТ В ПРОГРАММЕ ClassRoom 
ПРОХОДИТЬ ПОСЛЕ ОНЛАЙН-УРОКА.


Урок зарубіжної літератури №19
7-А клас (9 листопада)
7-Б клас (10 листопада)
Тема уроку: Позакласне читання. Роман Фенімора Купера "Звіробій".
Завдання до уроку:
1) запишіть дату і тему уроку в робочий зошит; 
2) після перегляду художнього фільму "Звіробій" підготуйте стислу оповідь про фрагменти, які найбільш сподобались;
3) напишіть імена головних героїв, їх статус.
Домашнє завдання:
1) опрацюйте матеріал підручника (стор.91-95).


Уроки зарубіжної літератури №20, №21
7-А клас (11 листопада, 16 листопада)
7-Б клас (12 листопада, 17 листопада)
Тема уроків: ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ.
К. І. Галчинський. «Лист із полону», «Пісня про солдатів з Вестерплятте». 
А. Маргул-Шпербер, «Про назву концтабору  Бухенвальд».
Б. Ш. Окуджава. "До побачення, хлопчики..." Зображення трагедії Другої Світової війни з різних боків Європи.
Завдання до уроку:
1) запишіть дату і тему уроку в робочий зошит; 
2) перегляньте відео-урок (за посиланням):
https://www.youtube.com/watch?v=mjl6vchNlnA
3) доповніть інформацію на листках фактами та запишіть в робочий зошит: 
 Урок русского языка №19
7-А класс (19 ноября)
7-Б класс (15 ноября)  
Тема урока: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. Глагол.
Задания к уроку:
1) повторите параграфы №4 - №12;
2) переходите по ссылке и выполняйте работу в приложении ClassRoom:
https://classroom.google.com/c/NjI4OTg0OTM5MTla/a/MjM3NzAzMTE4MjUz/detailsУрок русского языка №20
7-А класс (19 ноября)
7-Б класс (15 ноября)  
Тема урока: Причастие как особая форма глагола: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.
Задания к уроку:
1) прочитайте параграф №13 (стр. 55);
2) посмотрите видео-урок (по ссылке):
https://www.youtube.com/watch?v=s-2g4Yz__-8&list=PLdc-2V9W81N53bx_JAjWoLhgnQ9zDDzwH
https://www.youtube.com/watch?v=EzV4iKKbyIY&list=PLdc-2V9W81N53bx_JAjWoLhgnQ9zDDzwH&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=e5SBV15qO4s&list=PLdc-2V9W81N53bx_JAjWoLhgnQ9zDDzwH&index=3
Урок зарубіжної літератури №22
7-А клас (18 листопада)
7-Б клас (19 листопада)
Тема уроку: Василь Володимирович Биков (1924-2003). "Альпійська балада". Особливості сюжету і композиції повісті. Гуманістичний зміст повісті. Символічність назви твору, риси балади в ньому.
Завдання до уроку:
1) запишіть дату і тему уроку в робочий зошит; 
2) розгляньте картки та ілюстрації:

Домашнє завдання:
1) прочитайте стор. 98-102.Уроки русского языка №21-№22
7-А класс (26 ноября)
7-Б класс (22 ноября)  
Тема уроков: 
Задания к урокам:
1) запишите дату и тему урока в рабочую тетрадь;
2) прочитайте параграф №14 (стр. 60);
3) посмотрите видео-урок:
https://www.youtube.com/watch?v=ylNNhDThqhQ&list=PLdc-2V9W81N53bx_JAjWoLhgnQ9zDDzwH&index=4
4) рассмотрите схемы:5) выполните устно упр. №101, №94, №93, №97.
Домашнее задание:
1) повторите параграфы №13 - №14.

_____________________________

ТАБЛИЦЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
1 коментар: